TEU MARQUES TEU FUTUR

tu marcas tu futuro

Tu marques el teu futur DONA. Formació per a dones aturades. Amb aquesta iniciativa que s'inclou entre els projectes socials de Coopera, es dota de les eines necessàries a les dones per poder integrar-se al món laboral amb les millors garanties a través de l'autoestima i l'organització personal. + informació

Tu marques el teu futur JOVE. Projectes socials per a la formació per a joves en situació d'atur. S'ofereixen instruments i continguts per a l'orientació i inserció laboral de persones joves.

ACTIVAR. envelliment actiu.

activate

Hem augmentat l'esperança de vida, però no l'increment de vida en bona salut. A través d'ACTIVA'T volem augmentar aquesta esperança de vida en bona salut tant física com mental.

L'envelliment actiu prevé la malaltia i actua com a reforç pal·liatiu per poder viure més i en millors condicions. Amb ACTIVA'T treballem diferents temes i activitats buscant aquests reforços i la superació de la soledat no desitjada. La pandèmia ens ha fet treballar i crear continguts en línia, cosa que ha mantingut viu el projecte i que ha aconseguit enriquir-lo i mostrar la importància de formar els nostres majors en les noves tecnologies com a eina de suport per a un envelliment ple i actiu.

+informació

PROJECTES D'INTERCULTURALITAT

LOGO TULA MANS

Projectes d'interculturalitat. Projectes socials en què es generen mecanismes de cohesió social i benestar psicològic mitjançant espais interculturals d'aprenentatge creatiu per aconseguir una ciutadania inclusiva i cohesionada.

Projecte a Navarra: “Participació intercultural per a la transformació de la convivència i la cohesió social com a resposta plural a l'impacte de la pandèmia”. +informació