AJUDAR TÉ VALOR PER A LA SEVA EMPRESA

A través de la campanya 'El Valor de Ajudar’ donem visibilitat a les empreses que desitgin recolzar el nostre treball amb la seva aportació econòmica. Vincular la seva empresa amb valors de Solidaritat i Responsabilitats Social té una enorme importància en la cadena de valor d'altres organitzacions, proveïdors i clients. Genera un gran efecte multiplicar i és, sens dubte, un avantatge competitiu per a l'empresa.

Però a més d'això, per a una empresa, la donació té avantatges fiscals en l'Impost de Societats

Gràcies a les últimes millores en Llei del Mecenatge, com a donant de Coopera ONGD (entitat acollida al règim fiscal especial de la Llei 49/2002), una empresa obtindrà més beneficis fiscals en la presentació de l'Impost de Societats corresponent a l'exercici 2017 i successius, si realitza una donació a Coopera o subscriu amb nosaltres un conveni de col·laboració.

La col·laboració de les empreses amb Coopera pot articular-se a través d'un conveni de col·laboració o mitjançant el formulari de donació.

Taula de deduccions en l'Impost de Societats per donacióés a Coopera ONGD

Impost de Societats exercici 2017 i següents
Donacions en general 40%
Donacions plurianuals. Si s'ha donat a Coopera ONGD per valor igual o superior a 150 € durant almenys els dos exercicis anteriors 45%
Límit deducció base liquitable 10%
Signatura de conveni amb l'ONGD Coopera. Les quantitats satisfetes en virtut del conveni de col·laboració, es consideren despeses deduïbles al sense cap límit per a determinació de la base imposable l'IS de l'entitat col·laboradora. 100%

 

Aconsegueix el teu segell solidari.
Aconsegueix el teu segell solidari.

 

Si no sap a què causa destinar la seva aportació econòmica, pot consultar els nostres projectes en aquesta mateixa pàgina o escriure'ns a info@cooperaong.org. L'informarem dels projectes que presenten necessitats més urgents. Tota ajuda és benvinguda i cap és petita, per molt que sembli.

Hi ha moltes formes de col·laboració entre empreses i ONG, passant pel patrocini i la donació dinerària, fins a iniciatives dels empleats a través de les fórmules englobades en el que, en el món de la RSC, es coneix com de donacions complementàries. Aquí podeu llegir un exemple de col·laboració d'aquest tipus, per part dels empleats de Laboratoris Lundbeck.

beneficis fiscals

Assabenta't de les nostres últimes notícies. coopera!