SECTOR: SEGURETAT ALIMENTÀRIA

PAÍS: SENEGAL ubicació exacta: Comunitat Rural de Mbane, Departament de Dagana, Regi & oacute; de ​​Saint Louis.

SOCI LOCAL: Associació de Productors de MBAN i Comunitat Rural de Mbane.

FINANÇAMENT: AECID i fons propis 350.000 euros

Execuci & oacute;: 2010 - 2012

El projecte ha creat un centre de suport per a la millora dels rendiments agropecuaris. La problemàtica a la zona és la utilització de tècniques d'explotació tradicionals unida a l'escassa formació i tecnificació de el sector fan que els seus rendiments siguin molt escassos, en una zona on la producció alimentària és molt deficitària. Per contribuir a la millora agrícola i ramadera hem treballat en tres àrees: la utilitzaci & oacute; de ​​plantes de qualitat produïdes en hivernacle; la millora de les races d'oví, caprí i boví que augmentin els rendiments carnis i lleters mitjançant l'encreuament controlat de les mateixes i la implantació de petits sistemes per a la manufactura del producte, que aportin valor afegit als mateixos. El projecte a la seva finalització és autosostenible i gestionat per l'Asociacion de productors de MBAN.