• designació: Projectes de desenvolupament - Ucraïna