• Designation: Projectes de desenvolupament - Ucraïna