Lorena Aguirre
  • designació: Projectes de desenvolupament - R.D. del Congo