Jane GoodallL'ONG Coopera és citada al bloc que la primatòloga britànica Jane Goodall escriu en www.elmundo.es. El motiu és el projecte del qual Coopera forma part per l'ajuda del Santuari de Primats de Lwiro, a República Democràtica del Congo.

En el seu blog, la prestigiosa primatòloga britànica fa referència a la tasca de Cooperació al Santuari de Primats de Lwiro, a la República Democràtica del Congo.
Sota l'epígraf “Els meus herois de la conservació a Espanya”, Jane Goodall parla d'aquest Santuari que es va crear a causa de la quantitat d'animals que apareixien almonosjane llarg del país, fruit del tràfic il·legal d'espècies exòtiques i el comerç de la carn d'animal silvestre. A partir de Desembre del 2006 es va crear un nou organisme de gestió del centre format per les dues institucions governamentals congoleses precedents, la ICCN i el CRSN, i una plataforma d'ONG representada per Coopera: Popof, JGI Uganda, AWARE i Coopera.