localització detallada: localitat de Totomoxtla. Sant Joan Quiotepec. Estat de Oaxaca
Pressupost: 27.000 €
cofinançament: Ajuntament de Cendea de malaltia. Navarra
soci Local: Fons per a la Pau
persones beneficiàries. directes: 66 estudiants i professors; indirectes: 180 familiars i membres de la comunitat.
 

Aquest projecte ha consistit en instal·lar equipament escolar digne per 64 estudiants de la escola Primària Bilingüe Francesc I Madero, directament afectada després dels sismes de setembre del 2017.

En 2018 s'ha portat a terme aquest a la comunitat de Santa Maria Totomoxtla, ubicada al municipi de Sant Joan Quiotepec, ambdós amb alts índexs de marginació i pobresa extrema, on habita població rural indígena pertanyent a la ètnica chinanteca.

 

5 1