Gràcies a les últimes millores en Llei del Mecenatge, com a soci o donant de Coopera ONGD (entitat acollida al règim fiscal especial de la Llei 49/2002), obtindràs més beneficis fiscals en:

1.- La Declaració de la Renda (IRPF) corresponent a l'exercici 2017 i successius.

2.- En la presentació del Impost de Societats corresponent a l'exercici 2017 i successius, si realitza una donació a Coopera o subscriu amb nosaltres un conveni de col·laboració.

En la següent taula pot consultar els avantatges fiscals que obtindria per les teves donacions. Si ja ets soci i creus que és un bon moment, fins i tot podries augmentar la teva quota.

taula I: Deduccions en l' IRPF per donacions a Coopera ONGD

IRPF exercici 2017 i següents
primers 150 euros 80%
resta 35%
Donacions plurianuals. Si s'ha donat a Coopera ONGD per valor igual o superior a 150 € durant almenys els dos exercicis anteriors 40%
Límit deducció base liquidable 10%

taula 2: Deduccions en l' IMPOST DE SOCIETATS per donacions a Coopera ONGD

Impost de Societats exercici 2017 i següents
Donacions en general 40%
Donacions plurianuals. Si s'ha donat a Coopera ONGD per valor igual o superior a 150 € durant almenys els dos exercicis anteriors 45%
Límit deducció base liquitable 10%
Signatura de conveni amb l'ONGD Coopera. Les quantitats satisfetes en virtut del conveni de col·laboració, es consideren despeses deduïbles al sense cap límit per a determinació de la base imposable l'IS de l'entitat col·laboradora. 100%

'QUANT MAJOR TEVA SUPORT, LA NOSTRA AJUDA ARRIBARÀ A MÉS PERSONES’