AVÍS LEGAL

1. DADES IDENTIFICATIVES
En compliment amb el deure d'informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, De 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es faciliten les següents dades: l'empresa titular de domini web és ONGD Coopera (en avant ONGD Coopera), amb domicili a aquests efectes en Bretón dels Ferrers 33, 3Portal º, 7ºIzda CP: 26001 Logronyo (La Rioja) Nombre de cif: G-26222968 inscrita en el Registre Mercantil de la Rioja. Contacte correu electrònic: info@cooperaong.org del lloc web.

2. USUARIS
L'accés i / o ús d'aquest portal d'ONGD Coopera atribueix la condició d'USUARI, que accepta, des d'aquest accés i / o ús, les Condicions Generals d'Ús aquí reflectides. Les esmentades Condicions s'aplicaran independentment de les Condicions Generals de Contractació que si escau resultin d'obligat compliment.

3. ÚS DEL PORTAL
La present web proporciona l'accés a multitud d'informacions, serveis, programes o dades (des d'ara, "Els continguts") en Internet pertanyents a ONGD Coopera o als seus llicenciants als quals l'USUARI pugui tenir accés. L'usuari assumeix la responsabilitat de l'ús del portal. Aquesta responsabilitat s'estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts.
En aquest registre l'USUARI serà responsable d'aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d'aquest registre, l'USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable,
comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial de la mateixa. L'USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que Nom de l'empresa creadora del lloc web ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los per (Jo) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe ia l'ordre públic; (II) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, -pornográfico il·legal, d'apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans; (III) provocar danys en els sistemes físics i lògics de Nom de l'empresa creadora del lloc web , dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats; (iv) intentar accedir i, si és el cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificaro manipular els seus missatges. Nom de l'empresa creadora del lloc web es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, Pornogràfic, que atemptin contra la joventut o la infància, l'ordre o la seguretat pública o que, segons la seva opinió, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, ONGD Coopera no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

4. PROTECCIÓ DE DADES
ONGD Coopera compleix amb les directrius de la Llei Orgànica 15/1999 De 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial Decret 1720/2007 De 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica i altra normativa vigent en cada moment, i vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l'usuari. Per a això, costat de cada formulari de recapto de dades de caràcter personal, en els serveis que l'usuari pugui sol·licitar a info@cooperaong.org, de fer saber a l'usuari de l'existència i acceptació de les condicions particulars del tractament de les seves dades en cada cas, informant de la responsabilitat del fitxer creat, la direcció del responsable, la possibilitat d'exercir els seus drets d'accés, rectificaci i oacute;, cancel·lació o oposició, la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a tercers si és el cas.

Així mateix, ONGD Coopera informa que dóna compliment a la Llei 34/2002 De 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i li sol·licitarà el seu consentiment al tractament del seu correu electrònic amb fins comercials en cada moment.

5. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
ONGD Coopera per si o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial desu pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o Textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etcètera), titularitat d'ONGD Coopera o bé dels seus llicenciants.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització d'ONGD Coopera. L'USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat d'ONGD Coopera. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, únicament i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L'usuari haurà d'abstenir de suprimir, canvi, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en el les pàgines d'ONGD Coopera.

6. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT
ONGD Coopera no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-.

7. MODIFICACIONS
ONGD Coopera es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, pudiendocambiar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats al seu portal.

8. ENLLAÇOS
En el cas que en la present web es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d'Internet, ONGD Coopera no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. en cap cas
ONGD Coopera assumirà responsabilitat alguna pels continguts d'algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i
constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d'aquests hipervincles o altres llocs d'Internet.

Igualment la inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

9. DRET D'EXCLUSIÓ
ONGD Coopera es reserva el dret a denegar o retirar l'accés a portal i / o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d'Ús.

10. GENERALITATS
ONGD Coopera perseguirà l'incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

11. MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA
ONGD Coopera podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen.

La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins degudament publicades. que siguin modificades per altres.

12. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ
La relació entre ONGD Coopera i l'USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Logronyo.

¡Entérate de nuestras últimas noticias. Coopera!